หีซึ่งถูกทรมาน,ซึ่งถูกทรมาน,เย็ดหี,

Another topic