ความไม่แน่นอนน้อย,ความไม่แน่นอน,เย็ดวัยรุ่น,

Another topic